1. Trang chủ
  2. K80

Giấy in nhiệt GBT | Giấy in bill GBT (K80, Phi 60mm)

Giấy in hóa đơn GBT cho máy in nhiệt . Giấy in hóa đơn K80 cho máy in nhiệt . Hay còn được gọi với tên là giấy in hóa đơn nhiệt k80, Giấy in nhiệt …

Xem thêm

Giấy in nhiệt GBT | Giấy in bill GBT (80mm, Phi 80mm)

Giấy in hóa đơn nhiệt GBT 80mm (80mm, Phi 80mm). Giấy in hóa đơn nhiệt k80 khổ giấy 80mm (FI80). Giấy in hóa đơn bill 80x80mm có đường kính cuộn (FI/Ø) 80mm (dài 68m). …

Xem thêm

Giấy in nhiệt GBT | Giấy in bill GBT (80mm, Phi 45mm)

Giấy in hóa đơn GBT cho máy in nhiệt . Giấy in hóa đơn K45 cho máy in nhiệt khổ 80mm. Hay còn được gọi với tên là giấy in hóa đơn nhiệt k80, Giấy …

Xem thêm

Giấy in nhiệt GBT | Giấy in bill GBT (K80, Phi 65mm)

Giấy in hóa đơn cho máy in nhiệt . Giấy in hóa đơn K80 cho máy in nhiệt . Hay còn được gọi với tên là giấy in hóa đơn nhiệt k80, Giấy in nhiệt k80. Giấy …

Xem thêm

sản phẩm đã thêm vào giỏ hàng của bạn. Hiện tại bạn đang có sản phẩm trong giỏ hàng.