1. Trang chủ
  2. Phương thức thanh toán

Quy định và hình thức thanh toán:

– Thanh toán bằng tiền mặt

– Chuyển khoản:

+  TK : 123907399

+ Ngân Hàng : ACB – PGD Phan Xích Long – HCM

sản phẩm đã thêm vào giỏ hàng. Hiện tại trong giỏ hàng đang có sản phẩm.