1. Trang chủ
  2. Chính sách vận chuyển

Chính sách vận chuyển:

  • Miễn phí giao hàng trong phạm vi bán kính 5km tính từ trung tâm Nha Trang cho các đơn hàng với số lượng không hạn chế.
  • Miễn phí giao hàng trong phạm vi bán kính 15km tính từ trung tâm Nha Trang cho các đơn hàng với số lượng từ 4 thùng (giấy in nhiệt) trở lên hoặc có tổng giá trị đơn hàng từ 3 triệu.

sản phẩm đã thêm vào giỏ hàng. Hiện tại trong giỏ hàng đang có sản phẩm.